ZHP Milton

KALENDARZ 2013-2014

Szczep Żeński (Skrzaty,  Zuchy,  Harcerki)http://zhpkanada.org/index.php/harcerki/hufceharcerki/hufiecwatra/halton-peel/szczep-kresy
Szczep Męski (Zuchy,  Harcerze)http://zhpkanada.org/index.php/harcerze/hufceharcerze/hufiecpieniny/szczep-slask