GRONO PEDAGOGICZNE

Polska Szkoła Im. Jana Brzechwy w Milton-Rok 2015/2016

Kierownik Szkoły:  Pani Joanna Danicka-Garbacz     Site Supervisor HCDSB:  Pani Dorota Ściuk

Pani Ewa Kotyra
Pani Marta Studzinski
Pani Sylwia Zyman
Pani Katarzyna Maslowski
Pani Katarzyna Babiarz
Pani Magdalena Alves
Pani Dorota Danicka
Pani Sylwia Głowacka–Usakiewicz
Pani Beata Bochenek
Pani Monika Mrozek
Pani Bożena Erdzik

 Pani Edyta Słowik

Joanna D. Pakulski, Ilnona Kowalik Urbaniak,  Romana Gardynik, Ewa Guzik

Z prawej strony: kierownik szkoły- Pani Joanna Danicka-Garbacz, Pani S. Głowacka –Usakiewicz, Pani E. Zan, Pani A. Halwa,Pani M. Mrozek,Pani M. Wilczyński, Pani K. Masłowski, Pani E. Słowik, Pani B. Erdzik, Pani D. Danicka, Pani R. Gardynik,Pani K. BabiarzteachersA

 

Z prawej strony: kierownik szkoły- Pani Joanna Danicka-Garbacz,Pani M. Mrozek, Pani S. Głowacka –Usakiewicz, Pani R. Gardynik,  Pani E. Zan, Pani D. Ściuk, Pani B. Erdzik, Pani K. Babiarz, Pani K. Masłowski, Pani A. Halwa, Pani D. Danicka, Pani M. Wilczyński teachersB