KONTAKT

Polska Szkoła im. Jana Brzechwy w Milton

Kierownik Szkoły: Joanna Danicka-Garbacz
telefon:
905-616-1572
email: polskaszkolajanbrzechwa@yahoo.ca


Adres: Queen of Heaven  Catholic Elementary School

311 Savoline Blvd, Milton, ON L9T 7M4